/* skip link */
JTCLASSBLU 15

FORMULARZE

Wszystkie formularze zapisane zostały w formacie pdf lub doc.FORMULARZE - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Formularze dostępne do pobrania:

 1. Wzór wywiadu (PDF 49KB)

 2. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (PDF 86KB)

 3. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (PDF 78KB)

 4. Wzór oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności (PDF 50KB)

 5. Wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (PDF 81KB)

 6. Wzór oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PDF 68KB)

 7. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (PDF 105KB)

 8. Wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PDF 49KB)

 

 

FORMULARZE - DODATKI MIESZKANIOWE

Formularze dostępne do pobrania:

Wniosek o dodatek mieszkaniowy (PDF 38KB)

 

 

FORMULARZE - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Formularze dostępne do pobrania:

 1. Zaświadczenie o dochodzie członków rodziny (PDF 184KB)

 2. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (PDF 188KB)

 3. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny (PDF 167KB)

 4. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu (PDF 176KB)

 5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (PDF 202KB)