/* skip link */
JTCLASSBLU 15
Pomoc społeczna
DOŻYWIANIE

Dożywianie dzieci w szkole rok szkolny 2015/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach  informuje, iż przyjmowane wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2015/2016.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł. W przypadku ubiegania się o w/w pomoc należy złożyć wniosek o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole (druki w siedzibie OPS Kobylin-Borzymy), wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenia dzieci  ze szkoły.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach pokój nr 11 i 12 w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pod nr tel. 86 274 30 25 lub 86 274 30 03 wew.21.

 

 
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPS ZA ROK 2014

 
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLINIE-BORZYMACH ZA 2013 ROK

ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach jest jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki na realizację tych zadań przekazywane są z budżetu państwa oraz gminy.

Więcej…
 

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Więcej…