/* skip link */
JTCLASSBLU 15
2013
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 25 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy odbyło się zakończenie cykli szkoleniowych organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia realizowane były w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny kapitał Ludzki - „ Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”

Więcej…
 
DZIAŁANIE ŚRODOWISKOWE

W ramach realizowanego w naszej gminie Projektu systemowego w dniu 13 października 2013 roku w ramach działania środowiskowego zorganizowano jednodniowy wyjazd do Warszawy, w którym  uczestniczyło osiemnaście osób. W tym gronie znalazły się uczestnicy projektu „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” oraz osoby z ich otoczenia. W programie wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik oraz oglądanie panoramy Warszawy z tarasu Pałacu Kultury.

Więcej…
 
KSIĘGOWOŚĆ GOSPOGARSTW WIEJSKICH
 
Kurs księgowości gospodarstw wiejskich w ramach projektu „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie’’ został przeprowadzony w dniach od 18 - 25 listopada 2013 roku. W ramach kursu uczestnicy zostali zapoznani z następującą tematyką zajęć:
- wstęp do systemu Windows Vista, budowa komputera,
- operacje na plikach i folderach, pojęcie pliku i folderu,
- internet jako narzędzie do pozyskiwania i przechowywania informacji,
- wstęp do programu „Fakturka’’,
- tworzenie dokumentów księgowych, wstęp do programu Ms Excel,
 
     
 
STYLIZACJA PAZNOKCI

Osiem uczestniczek projektu "Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie" z Gminy Kobylin-Borzymy  wzięło w  dniach 14 -17 października 2013 roku  w kursie "Manicure i stylizacja paznokci". W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z następującą  tematyką zajęć:

Więcej…
 
WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
W dniu 05.09.2013 w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie’’ odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem podczas których tematem zajęć była  analiza osobista SWOT – mocne i słabe strony.
Warsztaty kompetencji społecznych dla grupy 8 osobowej odbyły się w dniach 09 i 16 września 2013 roku. Podczas warsztatów omówiono  następującą tematykę zajęć:
- rozpoznawanie i  wyrażanie emocji,
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
- komunikacja,
- elementy treningu asertywności
 
   

 
 
DORADZTWO ZAWODOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach w ramach realizowanego projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”, przeprowadził pierwsze  szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego. W dniu 30.08.2013 roku odbyły się indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu, zaś warsztaty grupowe odbyły się w dniach 17-18 września 2013 roku.

Więcej…
 
WYBÓR OFERTY SZKOLENIOWEJ

Kobylin - Borzymy, dn. 21.08.2013r

Protokół
z dnia 21.08.2013 roku
w sprawie dokonania wyboru wykonawcy usług z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń do projektu 
Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Kobylin-Borzymy, dnia 13.08.2013 r.
 
 

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności
 
 
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu  „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanymi.
 
Więcej…
 
Nabór do Projektu systemowego

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach
Ogłasza nabór do projektu systemowego
 „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”

Więcej…