/* skip link */
JTCLASSBLU 15

 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

 DEFINICJA PRZEMOCY 

Definicja przemocy w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą - definicja przyjęta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Cechy przemocy:

 • jest to proces, nie pojawia się znienacka, jest cykliczny, 
 • ma tendencję do powtarzania się, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile, 
 • toczy się w wymiarze dominacja – uległość, 
 • nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka, 
 •   Przejawia się w różnych formach.

Perspektywy postrzegania przemocy:

 • prawna - jest ścigana przez prawo (kodeks karny, kodeks wykroczeń),
 • moralna - krzywdzenie osób słabszych to zło moralne (kodeks, wyczucie moralne, sumienie, normy moralne przekazywane z pokolenia na pokolenie),
 • psychologiczna – przemoc wyzwalająca psychiczne zjawiska, jak cierpienie, doznawanie poczucia krzywdy, bezsilność,
 •  społeczno – polityczna – przemoc na dużą skalę, grupy stosujące przemoc.

Rodzaje przemocy:

 1. przemoc gorąca: furia; pękanie tamy emocjonalnej, która przestaje powstrzymywać uczucia pochodzące z frustracji; wulkan emocjonalny; widowiskowa, widoczna; szybko przechodzi; jest skumulowaną siłą uczuć, której nie da się zatrzymać;
 2. przemoc chłodna: polega na zrealizowaniu scenariusza przemocy, który ma na celu pogwałcenie dóbr i praw drugiej osoby; zaplanowana; zdarza się w pozornie dobrej rodzinie; nie ma tu furii i gniewu.

Formy przemocy:

 • przemoc fizyczna,
 • przemoc psychiczna,
 • przemoc seksualna,
 • przemoc ekonomiczna,
 • zaniedbywanie.

Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świta, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno  z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków.

 

 

INFORMACJA

INFORMACJA O LOKALNYCH INSTYTUCJACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE 

Gminna komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Kobylinie-Borzymach, Urząd Gminy Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11.
Przewodnicząca komisji Bożena Piszczatowska, tel.86 274 30 25 lub 86 274 30 03 wew. 21 w godz. od 7.30 do 15.30 na parterze.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach,  ul. Główna 11, kontakt z pracownikiem socjalnym w godz.7.30 do 15.30 w pokoju nr 11, Urszula Sikorska - tel. 86 274 30 25 lub 86 274 30 03 wew. 21

Lokalny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kobylinie-Borzymach, przewodnicząca  Zespołu Bożena Piszczatowska, tel. 86 274 30 25 lub 86 274 30 03 wew. 21 w godz. od 7.30 do godz. 15.30.

Posterunek Policji w Sokołach, ul. Nowy Świat 16, tel.86 474 10 19,
Dzielnicowy st.sierż. Marek Pabich,

W ZAKRESIE POMOCY RODZINOM, DZIECIOM I MŁODZIEŻY

 • Pedagog Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach, Mirosława Zdrodowska tel. 86 274 30 08
 • Psycholog w  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul.Mickiewicza1, (za budynkiem Starostwa) tel. 86 275 25 52, w godz. 8.00 – 16.00.

W ZAKRESIE POMOCY MEDYCZNEJ RODZINOM, DZIECIOM I MŁODZIEŻY

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobylinie-Borzymach, ul. Lipowa 15, tel. 86 274 30 13

W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PRAWNEJ RODZINOM, DZIECIOM I MŁODZIEŻY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

W ramach działalności Punktu można skorzystać z bezpłatnych porad prawnika i psychologa. W ramach poradnictwa psychologicznego udzielane są porady odnośnie problemów rodzinnych, małżeńskich, problemów z dziećmi i młodzieżą, przemocy w rodzinie, ul. 1 Maja 8 (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy) 
Godziny otwarcia: Wtorek - 14.30-17.30,  Środa -  12.30-15.30 Czwartek -14.30-17.30 

Więcej informacji można uzyskać w godzinach otwarcia Punktu osobiście lub pod numerem tel. 86/ 275 86 35.

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

  Pobierz plik PDF uchwały: UCHWAŁA NR IX(4).(PDF 198KB)