/* skip link */
JTCLASSBLU 15

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Usługi opiekuńcze, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Podczas wywiadu określa się:

  • rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług
  • okres, przez który mają być świadczone,
  • wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.
Wymagane dokumenty podczas wywiadu:
  • dowód osobisty;
  • zaświadczenie lekarskie określające zakres i proponowany wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatkowo można okazać aktualny wypis ze szpitala;
  • zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług).